Test Jak si vytvořit dobré jméno ve společnosti


V tomto testu si můžete uvědomit, co vše ovlivňuje vytváření názoru, který si na Vás ostatní během zkušební doby udělají.

Důležité je zejména to, co můžeme aktivně ovlivňovat a v čem se nastupující zaměstnanci liší.  Pro udržení si zaměstnání je potřeba nejen zapadnout do nového týmu, ale také ukázat, jak profesionálně dovedeme pracovat i jednat.

Průzkum obsahuje 8 otázek.

Prohlášení o zachování soukromí
Tento průzkum je anonymní.
Záznam odpovědí průzkumu neobsahuje žádné identifikační údaje o vás s výjimkou otázek obsažených v průzkumu, které se na údaje explicitně dotazují. Pokud pro přístup k průzkumu používáte přístupový kód, můžete být klidná(ý), přístupový kód není k odpovědi přiřazen. Je uložen v oddělené části databáze a je pouze označen, zda jste průzkum vyplnil(a) či ne. Přístupový kód nelze s odpovědí žádným způsobem spárovat.

Otázky

Jak se připravujete před nástupem do nového zaměstnání? 
Stejně jako když jdu kamkoli jinam, vezmu si slušné oblečení a upravím se
Naplánuji si důkladně cestu, abych přišla/přišel opravdu včas. Snažím se působit upraveně a přemýšlím, jak budou první dny probíhat
Procvičuji si a opakuji to, co budu po nástupu potřebovat. Znovu si důkladně prostuduji informace o firmě a snažím se zapamatovat si, kdo je kdo a firemní strukturu. Uvědomuji si, že čím více toho budu o firmě, jejích lidech, činnosti a třeba i konkurenci vědět, tím snadnější pro mě bude nástup a období adaptace
Příchody do práce a konec pracovní doby
Do práce chodím a z práce odcházím podle určené pracovní doby
První den jdu do práce raději dříve, abych nepřišla/nepřišel pozdě. Pak už si tak velkou rezervu nemusím nechávat. Odcházím na čas, protože potřebuji vyzvednout děti
Do práce chodím tak, abych si stihla udělat kávu/čaj a třeba i prohodit pár slov s kolegy. Na začátku pracovní doby už jsem na svém místě a začínám pracovat. Práci končím až se skutečným koncem pracovní doby. Teprve pak se začnu připravovat na odchod
Co aktivně děláte, abyste se při nástupu do zaměstnání dobře uvedla / uvedl?
Dobrá příprava před nástupem.
Včasný příchod.
Přizpůsobím se stylem oblékání, líčení i účesu.
Jsem usměvavá, s dobrou náladou a aktivní.
Ptám se, dělám si poznámky a k poznámkám se doma vracím.
Doučuji se, to, co neumím úplně dobře, a to, kde jsem u sebe zjistila mezery. Pokud je to třeba, tak i doma.
Kontroluji po sobě práci a informuji, že ji mám již hotovou.
Když nemám co dělat, řeknu si o práci nebo jdu pomoci někomu dalšímu.
Navazuji postupně dobrý kontakt s kolegy, ale nezapovídávám se s nimi.
Nezaplétám se do žádných interních sporů.
Spíše poslouchám, co říkají ostatní. Řídím se tím, že člověk má 2 uši a jednu pusu a podle toho by měl víc naslouchat než mluvit.
Dodržuji pracovní dobu, nechodím pozdě ani neodcházím dříve.
Mám dobrý systém a organizaci práce i dobrý time management.
Reaguji vstřícně na zpětnou vazbu a kritiku.
Jsem pracovitá/pracovitý, nemám zbytečné prostoje.
Jaký je Váš názor na firemní pravidla?
Chci být sama sebou/sám sebou, proto řadu pravidel nemám ráda/rád. Spoléhám spíš na to, že vše postupně odkoukám
Je to někdy spíš formalita, kterou se v praxi lidé často ani neřídí, ale dají se tam najít užitečné informace, jak co dělat a jak vystupovat
Firemní pravidla je dobré si důkladně prostudovat a mít je při ruce. Ušetří mi čas při doptávání se na běžné postupy a navíc budu vědět, že jednám podle toho, jak firma chce vystupovat navenek
Jak se vyrovnáte se zvýšenou zátěží po nástupu do zaměstnání?
Každý to nějak musí zvládnout, to prostě patří k životu. Práci doma za mě nikdo neudělá
Zezačátku budu potřebovat, aby mě doma víc pomáhali
Už před nástupem do práce si rodina zvykla, že se o domácí práce musíme dělit. Pomáhá mi, že si kromě rodiny, práce a domácnosti dělám i čas jen sama na sebe/sám na sebe
Jak se učíte a zapracováváte?
Záleží na tom, jak dobře má firma připravený postup zapracování. Když špatně, tak postupuji podle metody pokus-omyl, zkouším, jak co udělat, někdy se zeptám ostatních
Zpočátku se hodně ptám, tím se rychle naučím, co je potřeba
Ptám se, dělám si poznámky. Doma se k nim vracím a ještě si je zpracuji. Tak mě často napadne, na co se druhý den potřebuji ještě zeptat. To, co bych měla/měl umět, a nejsem v tom úplně dobrá/dobrý, se doučuji doma. V práci se učím to, co je opravdu nové a ani se nepředpokládá, že bych to měl/měla umět
Jak řešíte ve zkušební době obtížné situace s kolegy v zaměstnání? 
Když je nějaký problém, raději to hned proberu s nadřízeným, aby to pak nebylo na mě nebo aby mě někdo nepomluvil
Neřeším je, pracuji na svém a nevšímám si ničeho okolo. Zpočátku ani člověk neví všechny okolnosti, aby mohl něco řešit
Hlavně se snažím zjistit, zda je nutné něco řešit nebo ne. Nedělám ukvapené soudy ani ukvapená rozhodnutí. Pokud by šlo o něco zásadního, zkusím to vyřešit sama/sám, kdyby to ale nešlo, obrátím se na nadřízeného. Méně důležité věci vůbec neřeším a soustředím se na práci a na vytvoření dobrých vztahů s kolegy
Jak poznáte, že pracujete dobře a že jsou s Vámi spokojeni? 
Nic mi nevytýkají, tak budou asi spokojeni s tím, jak pracuji
Vracím se k tomu, co je cílem mé práce a pravidelně sleduji, jestli cíle plním, Také sleduji reakce kolegů
Pravidelně analyzuji, co se mi povedlo a v čem se potřebuji zlepšit. Všímám si, jak pracují úspěšní kolegové a ptám se jich na zpětnou vazbu. V průběhu zkušební doby se na to, jak pracuji, zeptám i svého šéfa, aby případně mohla/mohl ještě něco zlepšit