Test Jak uspět při výběrovém řízení


V tomto testu zjistíte, jak jste připraveni na výběrové řízení a budete si moci uvědomit, kde máte rezervy, a na čem ještě potřebujete pracovat. Výběrových řízení se účastní řada srovnatelných kandidátů a cesta k úspěchu znamená odlišit se, vyniknout, být lepší.

Průzkum obsahuje 10 otázek.

Prohlášení o zachování soukromí
Tento průzkum je anonymní.
Záznam odpovědí průzkumu neobsahuje žádné identifikační údaje o vás s výjimkou otázek obsažených v průzkumu, které se na údaje explicitně dotazují. Pokud pro přístup k průzkumu používáte přístupový kód, můžete být klidná(ý), přístupový kód není k odpovědi přiřazen. Je uložen v oddělené části databáze a je pouze označen, zda jste průzkum vyplnil(a) či ne. Přístupový kód nelze s odpovědí žádným způsobem spárovat.

Otázky

Připravujete se aktivně na předvýběr kandidátů?
Skoro vůbec ne
Vím, že je potřeba se při telefonickém interview usmívat a mluvit zřetelně
Mám dost informací o formách předvýběru (e-mailových úkolech, telefonickém předvýběru, videodotazníkách i o assessment centrech)
Aktivně se připravuji na a všechny formy předvýběru a trénuji potřebné dovednosti
Co víte o pozitivní komunikaci?
Jen málo / myslím si, že se to s ní trochu přehání
Pozitivní lidé jsou ostatními lépe přijímáni, věřím, že to tak je
Učím se mluvit pozitivně
Pozitivní komunikace je podle mého názoru jedním z klíčů k úspěchu. Snažím se o pozitivní přístup i ve svém osobním životě, trénuji pozitivní vyjadřování i usměvavé a pohodové reakce
Jak hodnotíte svoji vlastní komunikaci?
Nevím, moje komunikace je podobná jako u ostatních, někdy horší, jindy lepší
Někdy se ostatním může zdát, že jsem naštvaná/naštvaný nebo že nemám zájem, i když to tak není. Vím o tom, ale nedovedu to zatím moc ovlivnit
Lidé se se mnou rádi baví, jsem dobrý posluchač a cítí se se mnou dobře
Jsem spíš uzavřená/uzavřený a v prvním kontaktu bývám nervózní
Jsem spíš uzavřená/uzavřený a v prvním kontaktu bývám nervózní
I když jsem nervózní, není to na mě vidět, působím prý klidně
Jsem pohodový a aktivní člověk a tak i působím
Jaký máte stisk ruky?
Nevím, asi jako všichni
Když jsem nervózní, mám ruce studené a zpocené, snažím se ale o dobrý stisk
Podávání ruky trénuji, vím, jaký má být stisk a také nepouštím ruku dříve, než výše postavený člověk
Jak se připravujete před osobním pohovorem?
Nijak zvlášť, nemám na to čas a stejně neovlivním, jak se jim budu líbit
Prohlédnu si webové stránky firmy, přemýšlím o tom, jak bych na některé otázky odpověděl/odpověděla a vyberu si oblečení
Připravuji se dlouhodobě. Rozvíjím svoje znalosti a dovednosti. Už nějakou dobu trénuji i svoji komunikaci. Už před tím, než napíšu životopis a motivační dopis, si důkladně nastuduji informace o firmě i o pracovní pozici. Připravuji si odpovědi na otázky, které bych mohla/mohl dostat a zkouším si je říkat nahlas. Svůj vzhled a oblečení se snažím přizpůsobit podle firmy, kde bych chtěla/chtěl pracovat
Co víte o otázkách při osobním pohovoru?
Moc o tom nepřemýšlím, až nějakou dostanu, tak na ni odpovím
Něco o nich vím, ale když začnu odpovídat, tak si nestihnu vzpomenout na doporučení, o kterých jsem slyšela
Odpovědi na nejčastější i neobvyklé otázky trénuji. Přemýšlím, jaké další otázky mohu při výběrovém řízení dostat. Snažím se vždy pochopit, co chce druhý člověk tou otázkou zjistit
Jak se upravujete před osobním pohovorem?
Jako obvykle, nijak zvlášť o tom nepřemýšlím
Volím oblečení, ve kterém se cítím dobře, a chci působit upraveně
Upravuji se podle toho, do jaké firmy jdu a na jakou pozici se hlásím. Kromě oblečení si dávám pozor na vhodnou obuv, přiměřené doplňky a také na účes i líčení
Jak postupujete při osobním pohovoru?
Postup nechám zcela na personalistovi/manažerovi a odpovídám na jejich otázky
Na začátku se snažím navázat dobrý kontakt a pak odpovídám na otázky, které dostanu
Snažím se navázat dobrý kontakt, rozvíjím rozhovor, někdy se něco zeptám i v průběhu a určitě se ptám i před koncem osobního setkání na to, co mě zajímá. Na závěr shrnu, na čem jsme se domluvili, zeptám se, jaký bude postup, a samozřejmě poděkuji
Co obvykle děláte po ukončení osobního pohovoru?
Jsem ráda/rád, že to mám za sebou. Někdy jdu rozhovor oslavit, ale často se prostě dál věnuji svým běžným záležitostem
Přemýšlím o tom, jak to probíhalo a co jsem mohla/mohl udělat jinak
Po každém rozhovoru si zapíšu, co jsem zvládl/zvládla dobře a naopak i to, co se mi nepovedlo, abych na sobě mohl/mohla dál pracovat. Často také napíšu e-mail s poděkováním. Pokud se mi neozývají, volám zpět sám/sama a ptám se na další průběh. Když mě odmítnou, poprosím o zpětnou vazbu. chci vědět, co mohu zlepšit